התביעה הייצוגית הינה מכשיר יעיל בו יכול הצרכן לעשות שימוש לצורך מאבקו נגד עוולות שנגרמו לו על ידי גופים כלכליים במשק.

 

התביעה הייצוגית מאפשרת לתובע בודד להתריע מפני מדיניות מחירים בלתי סבירה, הטעייה צרכנית, הפלייה, גביית יתר, פגיעה בזכויות עובדים או בעקרון השוויון בתעסוקה, שרירותיות בתנאי התקשרות ועוד.

 

התביעה הייצוגית מספקת מענה הולם במקרים בהם הנזק שנגרם הינו קטן ולכן אינו מתמרץ את הניזוק הבודד להגיש תביעה משפטית.

 

מטרת ההליך הינה ריכוזן של תביעות פרטניות לכדי תביעה אחת, באופן שניהולה יהיה יעיל ותוצאתה תיצור הרתעה ממשית כלפי תאגידים גדולים ורשויות, ואף תעניק פיצוי הולם לניזוק, התובע הייצוגי.

 

נכון למועד זה, הגשת תביעה ייצוגית אינה כרוכה באגרה ואילו ההתקשרות עם משרדנו, בתחום זה, הנה בד"כ על בסיס הצלחה בלבד.

 

על כן, ולאור ניסיון משרדנו, הסיכון של הלקוח בניהול התובענה הנו מזערי, אם בכלל.

 

משרדנו מייצג תובעים ונתבעים, בתובענות ייצוגיות ונגזרות, בעניינים שונים ומגוונים, לרבות תובענות מורכבות הדורשות גם הבנה ומומחיות פיננסית.

תובענות ייצוגיות ונגזרות

משרד עורכי דין