פשיטת רגל

במציאות העסקית בה אנו חיים כיום, מוצאים עצמם ישראלים רבים, עצמאיים ושכירים, ניצבים אל מול התחייבויות כספיות רבות ומגוונות, כאלו העולות על יכולתם הכלכלית לפרוע - מה שמכניס אותם למערבולת של לחצים, קשיים והחלטות נחפזות.

 

במצבים מסוג זה, מוצא את עצמו לרוב החייב מתמודד לבדו אל מול מגוון רחב של נושים - פרטיים ומוסדיים, בנקאיים וחוץ-בנקאיים - הלוחצים עליו באמצעים חוקיים יותר ופחות, אגרסיביים יותר ופחות, להשיב להם את כספם ובהקדם. 

 

הניסיון מלמד, כי בשעה קשה זו, בה החייב נתון בשיא קריסתו הכלכלית, מתבצעות על ידו טעויות כלכליות ומשפטיות קריטיות, כאלה אשר יש בהן כדי להסב לחייב ולבני משפחתו נזקים בלתי הפיכים.

 

חייב שכזה מוצא את עצמו לא אחת נלחם בשיניו להשיב את חובותיו ובמקביל אך מחמיר ומדרדר את המצב, בכך שמנצל את מעט כספו ונכסיו, ככל ונותרו כאלו, לשם תשלום החובות לנושים בתקווה מוטעית, לפיה טפטוף זה של שארית כספו יקנה לו זמן נוסף ויאפשר לו, בניגוד לכל היגיון בריא, לחזור ולעמוד לפתע על רגליו, במובן הכלכלי כמובן.

 

המדובר בשגיאה קלאסית אותה מבצעים חייבים רבים, אשר לעיתים מזדמנות רק מחמירה את המצב, חושפת את החייב לגורמים וחובות נוספים, ופוגעת הן ביכולתו של החייב לממן בהמשך הסדר כולל ומקיף מול כלל הנושים והן ביכולתו להוכיח התנהלות בתום לב, ללא העדפת נושים, הברחת נכסים ועוד.

 

ככלל, טוב יעשה חייב הנתון במצוקה כלכלית אם יפנה למשרד עורכי הדין המתמחה בהליכי חדלות פירעון. בכך יחסוך החייב לא מעט כסף ועוגמת נפש.

  

עורכי הדין במשרדנו, אשר להם ניסיון רב בטיפול במאות של תיקי פשיטת רגל, יידעו להמליץ ולהנחות את החייב מתי נכון יהיה לו להימנע מתשלום חובות נוספים, מלקיחת הלוואות נוספות ו/או ממימוש נכסים וחסכונות. 

 

לעומת ההתנהלות השגויה המובאת לעיל, לאור מצוקתם, פועלים לעיתים חייבים להגשת בקשה לפשיטת רגל באופן נמהר, מבלי לבחון קודם לכן את האלטרנטיבות והחשיפות הכרוכות בהליך זה לחייב ולבני משפחתו.

 

גישת משרדנו הנה, כי לעיתים מזדמנות, הגשת בקשת פשיטת רגל הנה המוצא האחרון, לאחר שניתן להגיע להסדרי חוב כוללים ומרחיקי לכת עוד בטרם נקיטת הליכי פשיטת רגל. בהתאם, פיתח משרדנו התמחות ייחודית בהגעה להסדרי חוב מול נושים מוסדיים, פרטיים ובנקים, מבלי להזדקק להליכי פשיטת רגל.

 

על כן, לאחר מיפוי מצבת חובותיו של החייב, אפשרויותיו הכלכליות והסיכון הנשקף לנכסיו מניהול הליכי פשיטת רגל, ניתן לגבש את האסטרטגיה הנכונה לניהול התיק. ככל והלקוח חפץ בכך, פועל משרדנו להגעה להסדר חוב מול כלל הנושים, כזה אשר מייתר כליל את הצורך בפשיטת הרגל.  מהלך הסדרה שכזה הנו מהיר ולעיתים מזדמנות זול יותר מהליכי פשיטת רגל.

 

ככל ולא ניתן להגיע להסדר ללא הליכי פשיטת רגל, אזי, מעניק משרדנו ללקוחותיו ייעוץ ולליווי משפטי צמוד לאורך כל הליך פשיטת הרגל החל מהגשת בקשת פשיטת הרגל, ועד לגיבוש תכנית פירעון לחייב הכוללת הפטר משמעותי מן החובות.

 

במשך תקופת הליכי פשיטת הרגל, נהנה החייב מעיכוב הליכים בתיקים המתנהלים נגדו וביטול הליכים קיימים, כגון עיקולי משכורות ובנקים, הגבלות על רישיון נהיגה, כך שנפסקת הפעלת הלחץ מצדם של הנושים.

 

לאור הרפורמה בהליכי פשיטת הרגל, יכול היום חייב לקבל הפטר מחובותיו בתוך פרק זמן קצר יחסית (אשר לעיתים יכול לעמוד על 18 חודשים בלבד). הפטר חובות, במידה וניתן, מוחק את חובות העבר ומבטל תיקי הוצאה לפועל. כך, ניתנת לחייב ההזדמנות לשקם את עצמו כלכלית ולצאת לדרך חדשה ונקיה מחובות.

 

ניהול נכון של הליכי פשיטת הרגל וכניסה להליכי פשיטת הרגל במועד הנכון, בטרם מימש החייב את כל נכסיו צפויה לחסוך לא מעט כסף ועוגמת נפש.

 

ייצוג חייבים;

לעורכי הדין במשרד ניסיון רב במתן מענה כולל לחייבים הנתונים בהליכי הוצאה לפועל ופשיטת רגל וכן לצדדי ג' המתנהלים מול בעל התפקיד ובית המשפט.

 

הגשת בקשות לפשיטת רגל, הגשת בקשות להסדר נושים לפי סעיף 19א' לפקודת פשיטת הרגל, ייצוג בהליך פשיטת רגל עד לסיום ההליך במתן הפטר, גיבוש הסדר חובות.

 

ייצוג נושים,

משרדנו נותן ליווי ומענה כולל לנושים זאת הן בניהול הליכי גבייה בלשכות ההוצל"פ השונות,  הגשת בקשות פירוק, פשיטת רגל, תביעות חוב, הגשת ערעורים, הגשת בקשות שונות מטעם נושה, ייצוג הנושה בהליך עד לסיום ההליך.

 

ייצוג צדדי ג',

למשרדנו ניסיון רב מאוד בייצוג צדדי ג' כנגד הליכים אותם יוזם בעל התפקיד (מפרק, נאמן ומנהל מיוחד) בניהול הליכי ביטול הענקה (לפי סעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל) בבקשות לביטול הענקה, העדפת נושים וכדו'.

 

 

פירוק חברות

למשרד ניסיון ומומחיות רבה בתחום דיני החברות, על היבטיו השונים, והוא מעניק ללקוחותיו שירות משפטי מקיף בכל התחומים הנדרשים.

 

לעורכי הדין במשרדנו ניסיון רב וייחודי בייזום וניהול הליכי פירוק גדולים ומורכבים, לרבות פירוק חברות עם חובות בהיקפים של מאות מיליוני שקלים. כל אלה - עם ומול עורכי הדין המובילים בישראל.

 

פירוק בכפיה - כאשר חברה מגיעה למצב של חדלות פירעון יכולים נושיה; עובדים, פרטיים ומוסדיים, לנקוט כנגדה בהליכי פירוק, בכפוף למגבלות ובהתאם לתנאים הקבועים בחוק.

 

מתוך הכרה כי קיימים מצבים רבים בהם לא ניתן לכסות חובות של חברה חדלת פירעון כלפי עובדיה, קבע המחוקק מנגנון פיצוי לעובדים שמקום עבודתם מצוי בפירוק או בפשיטת רגל, הפיצוי ניתן על ידי הביטוח הלאומי. למעשה, זכויותיהם של העובדים בחברה חדלת פירעון מובטחים (עד סכום הגמלה הקבוע בחוק).

 

אולם, ניתן לפנות לקבלת פיצוי זה אך ורק אם ניתן צו פירוק לחברה על ידי בית המשפט, אז נדרשים העובדים להגיש תביעת חוב לידי המפרק. לכן לעיתים מזדמנות, לשם קבלת זכויותיהם, נדרשים העובדים לקדם בעצמם את הליך הפירוק.

 

משרדינו מנוסה מאוד בהגשת הליכי פירוק בידי עובדים, בהגשת תביעות חוב ובהתנהלות אל מול הביטוח הלאומי והמפרק בקשר לחובות לעובדים ובכלל.

 

מן העבר השני, משרדנו מייצג תאגידים ובעלי מניות בהתנגדויותיהם להליכי הפירוק הנפתחים בעניינם, תוך הכוונה להבראה ולהסדר נושים אגב הליכי הפירוק.

 

כמו כן, עורכי הדין במשרד, מנוסים בליווי חברות שנקלעו למצוקה תזרימית ונדרשות לגיבוש הסדרי נושים במסגרת בקשה להקפאת הליכים והבראת החברה.

 

פירוק מרצון – משרדנו מנוסה בהגשת בקשות לפירוק מרצון של חברות בעלות כושר פירעון, ובהתנהלות למול רשם החברות עד למחיקת החברה, לבעל מניות יחיד ומספר בעלי מניות לרבות גיבוש הסדרים למול נושים.

כמו כן, בהתאם לדרישת לקוחותינו, פועל משרדנו להגשת בקשות להחייאת חברה בהתאם להוראות פקודת החברות, תשמ"ג-1983.

 

 

הוצאה לפועל

למשרדנו ניסיון מוכח בהגנה על חייבים בהליכי הוצאה לפועל, תוך מציאת פתרונות יצירתיים לסיומם של ההליכים וסגירת התיקים בהסדרי חוב ובתשלום מינימאלי.

 

בהתאם לתיקון מס' 47 לחוק ההוצאה לפועל, חייבים שעומדים בתנאי סף הקבועים בחוק, ניתן להגיש בעניינם בלשכות הוצל"פ נבחרות בהן מתנהל מסלול ההפטר, בקשה להפטר חובות שמשמעותה מחיקת חובות בתיקי הוצל"פ, גם חובות שלא נפתחו בגינם תיקי בהוצל"פ (למעט חובות מזונות, משכנתא, נזק בלתי קצוב, חוב שנוצר במרמה וקנס פלילי או מנהלי).

 

על כן, לחייבים אשר מתנהלים נגדם הליכי הוצל"פ שנים רבות ואין בבעלותם נכסים בעלי ערך, ייתכן ומסלול ההפטר במסגרת הליכי ההוצל"פ הנו הפתרון המיטבי לפתיחת פרק חדש בחיים וליציאה לדרך חדשה "נקיים" מחובות.  בהתאם, משרדנו פועל להגשת בקשות להפטר במסגרת הליכי ההוצל"פ. במקרה הצורך, משרדנו פועל להגשת בקשה לפשיטת רגל מטעמם של החייבים.

 

מן העבר השני, מספק משרדנו שירות מתקדם לגביית חובות, מימוש פסק דין שניתן לטובתו של הזוכה, ביצוע שטרות שחוללו שלא כדין וגביית חובות קצובים על פי הסכם. עורכי הדין במשרד מנוסים בפתיחת תיקים בהוצאה לפועל כנגד חייבים בכל המסלולים לשם גביית חובות בכל האמצעים העומדים על פי חוק הוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 ותקנותיו. במסגרת זו מנוסים עורכי הדין ובעלי הצלחה מוכחת באכיפת חיובים וגביית חובות בהיקפים משמעותיים.

 

במקרה הצורך, כאשר יש לכך הצדקה כלכלית, פועל משרדנו להגשת בקשת פירוק או פשיטת רגל כנגד החייב מטעמו של הנושה.

לעורכי הדין ניסיון רב באיתור ומימוש נכסי חייבים לטובת גביית החובות ללקוחות.

 

ייצוג חייבים;
הגשת התנגדות, בקשת פרעתי, הגעה להסדרים מול בנקים, נושים מוסדיים ופרטיים, גיבוש הסדרי חוב, מסלול הפטר לפי תיקון מס' 47 לחוק ההוצאה לפועל.

ייצוג נושים;
ניהול תיקים, גביית חובות, מימוש נכסים.

חדלות פירעון​

משרד עורכי דין